Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Adobe Animate là gì ?

Adobe Edge Animate là một sản phẩm của hãng Adobe danh tiếng. Edge Animate là công cụ hỗ trợ desinger thiết kế các chuyển động trên giao diện trực quan tương tự như Flash Professional.


Adobe Animate
Adobe Animate

Adobe Animate là gì ?

Từ một nội dung đã thiết kế, Adobe Animate sẽ phát sinh tự động mã nguồn dưới dạng HTML5, CSS3, Javascript để chúng ta có được “nội dung động” hoàn chỉnh để tích hợp vào các dự án phát triển Web của mình.

Không gian làm việc chính của Adobe Animate:

Adobe Animate
Adobe Animate


  • Thanh công cụ: Edge Animate hỗ trợ bạn một số công cụ cơ bản để tạo hình, hiệu chỉnh nhanh đối tượng. ­
  • Stage: ở đây mà một giao diện trực quan, cho phép bạn sắp xếp các đối tượng và tạo chuyển động cho chúng trên đó
  • Properties Panel: Mỗi đối tượng đều có các thuộc tính riêng như kích thước, màu nền, màu viền, đổ bóng.
  • Timeline Panel: là nơi bạn điều khiển các diễn hoạt cho từng đối tượng.
  • Elements Panel: là nơi chứa các thành phần trang web
  • Library Panle: nơi quản lý hình ảnh, font chữ, symbols,... (những đối tượng import từ bên ngoài vào


Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét